Veľkorozmerové železobetónové elementy

Špeciálne konštrukcie na mieru, podľa príslušnej projektovej dokumentácie obdlžnikového alebo polygónového tvaru. 

  • Hlavné využitie: vodomerné šachty, spojovacie komory, retenčné nádrže a hydrotechnické stavby.
  • Spojovacie komory sa používajú hlavne pri zmene smeru potrubia, alebo pri prechode rôznych priemerov potrubia. Dno môže byť betónové, alebo obložené čadičom.
  • Ďalej sa tieto konštrukcie využívajú ako zberné nádrže, septiky, žumpy, základové pätky a iné elementy potrebné pri výstavbe do hmotnosti 65 ton. 

Elementy sú staticky posudzované v zmysle normy DIN 1045. Na výrobu je použitý kvalitný betón triedy min. C35/45 (napr. C50/60).

  • Výhodou prefabrikovaných dielov je predovšetkým zjednodušenie prác na stavenisku a predovšetkým urýchlenie výstavby a tiež zníženie nákladov.

Vyberte si jazyk webu