Betónové šachty

Hľadali ste aj ako: betónové skruže, kanalizačné šachty, betónové vodomerné šachty..

Štandardné dno

 • Betón alebo železobetón
 • Vyrobené modernou technológiou samozhutniteľného betónu (SCC)
 • Priemery od DN 1000 mm do DN 3200 mm
 • Široký rozsah výšok
 • V súlade s PN-EN 1917, technickým osvedčením alebo národným technickým posúdením, v závislosti od priemeru
 • Monoliticky inštalované tesné prechody (napr. Witros, PVC, GRP, PEHD, kamenina) v jednom výrobnom cykle
 • Pre priechody veľkého priemeru je vyrobená rovná strana dna (tzv. odsadenie) zaisťujúca úplnú tesnosť priechodov a jednoduchú, bezpečnú a bezproblémovú montáž spojov
 • Trieda pevnosti betónu min. C40/50 (napr. C70/85)
 • Expozičná trieda betónu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (zvýšená odolnosť proti oderu) alebo vyššie v závislosti od objednávky
 • Stupeň mrazuvzdornosti vo vode F150
 • Stupeň mrazuvzdornosti v roztoku NaCl F50
 • Stupeň vodotesnosti betónu W12
 • Dostupné aj vo verzii pre veľké zaťaženie pre vysokotlakové oblasti, trieda zaťaženia do F900
 • Vybavené profesionálnymi kotvami na montáž
Štandardné dno

Priemer

Výška

Hrúbka

Max. priemer

priechodu
dmax

Váha

orientačná

Vnútorné
DN

Vonk.
DZ

Stavebná
h

Celková
H

Steny
t1

Dna
t2

[mm]

[kg]

1000

1300

min 500
max 1500

min 650
max 1650

150

150

600

min 1200
max 2850

1200

1500

min 500
max 2350

min 650
max 2500

150

min 150
max 200

800

min 1550
max 5000

1500

1800

min 1000
max 2300

min 1200
max 2500

150

200

1000

min 3100
max 6500

2000

2400

min 1900
max 2300

min 2100
max 2500

200

200

1600

min 11500
max 16000

2500 – 3200

Údaje dostupné na vyžiadanie

Skruže

Vnútorné
DN

Vonk.
DZ

Stavebná

výška h

Celková

Výška H

Hrúbka

steny t

Váha

orientačná

[mm]

[kg]

1000

1240

250
500
750
1000

320
570
820
1070

120

270
510
760
1010

1200

1470

250
500
750
1000

330
580
830
1080

135

390
680
1010
1340

1500

1800

250
500
750
1000

340
590
840
1090

150

470
940
1400
1870

2000

2300

500
1000

590
1090

150

1200
2400

Vyberte si jazyk webu