Stavebná činnosť

Pri každej požiadavke klientov naša spoločnosť kladie dôraz na jej individuálne riešenie a spokojnosť zákazníkov.

Zabezpečujeme komplexné riešenie stavieb počnúc projektom a končiac kolaudáciou, ale ponúkame aj zabezpečenie len čiastočných stavebných prác. Vykonávame a ponúkame výkon činnosti stavebného dozora. Tiež Vám ponúkame zastupovanie investora.

V rámci stavebnej činnosti sa zameriavame najmä na tieto druhy stavebnej činnosti:

Inžinierske stavby:

 • kanalizácie
 • vodovody
 • priemyselné a poľnohospodárske stavby
 • vodohospodárske stavby

Pozemné stavby:

 • objekty pre obchodnú činnosť
 • haly
 • stavby občianskej vybavenosti
 • bytové domy, rodinné domy
 • rekonštrukcie domov a objektov

Dopravné stavby:

 • cesty
 • komunikácie
 • chodníky a spevnené plochy
 • parkoviská


Realizované stavby:

Penzion,  Krompachy

Rodinný dom, Spišská Nová Ves

Wellness centrum „VITÁLNY SVET“ , Krompachy

Interier obchodnej spoločnosti, Krompachy

Rodinný dom, Krompachy

Kontakty na stavebnú činnosť:

Stehlík Ľubomír
mobil: +421 905 349 263
Email: lstehlik@askony.sk

Ing. Bašista Jaroslav
Tel: +421 53 447 0872
Email: jbasista@askony.sk

Stehlík Stanislav
Mobil: +421 918 585 583
Email: sstehlik@askony.sk