Rúry železobetónové na pretláčanie

Ak hľadáte železobetónové rúry na pretláčanie pre kanalizačné siete, odvodnenie komunikácií, cestné priepusty alebo prechody zvierat, máme pre vás ideálne riešenie. Naše železobetónové rúry sú pevné, mrazuvzdorné, vodotesné a odolné voči chemickým vplyvom. Naše rúry sú:

 • Spájané klinovým tesnením SBR alebo tesnením so zvýšenou odolnosťou z materiálov typu NBR alebo podľa iných požiadaviek zákazníka
 • Priemery od DN 500 mm do DN 3600 mm
 • V súlade s PN-EN 1916, technickým osvedčením alebo národným technickým posúdením, v závislosti od priemeru a použitia.
 • Stupeň mrazuvzdornosti vo vode F150
 • Stupeň mrazuvzdornosti v roztoku NaCl F50
 • Stupeň vodotesnosti betónu W12
 • Trieda pevnosti betónu min. C40/50 (napr. C70/85; C90/105)
 • Expozičná trieda betónu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (alebo vyššie v závislosti od objednávky)
 • Možnosť dodatočnej ochrany vnútra potrubia PEHD výstelkou za účelom zvýšenia odolnosti proti chemickým vplyvom

Podmienky používania:

 • Statické a pevnostné výpočty vykonané v súlade s normou ATV A161, vrátane ATV 121
 • Komunikačné zaťaženie SLW60
 • Typy pôdy: G1-G4
 • Hĺbka do 10 metrov pod úrovňou terénu (pod deklarovanú hĺbku kolektora je možné umiestniť pretlakové rúry po vykonaní potrebných statických a pevnostných výpočtov)
 • Možnosť rozšírenia pretlakových sekcií pomocou medzistaníc podľa individuálnej požiadavky zákazníka

Použitie:

 • kanalizačné siete na odvádzanie splaškových, dažďových a povrchových vôd
 • odvodnenie komunikácií, komunikačných trás, podzemných stavebných prvkov
 • cestné potrubné priepusty v komunikačnej technike
 • prechody zvierat

Rozmer vnútorný
DN=d1
mm

Rozmer vonkajší
da max
mm

Hrúbka steny
t
mm

Dĺžka rúry
L
mm

Hmotnosť rúry
G
kg/ks

Rozmer manžety
t1
mm

Maximálna pretláčacia sila
podľa EN 1916
MN

500

660

80

1990

730

180 x 6

1,078

600

766

82,5

1990

880

180 x 6

1,269

800

966

82,5

1990

1140

180 x 6

1,651

1000

1280

140

3000

3760

200 x 8

3,573

1200

1490

145

3000

4600

200 x 8

4,479

1400

1720

160

3000

5880

200 x 8

6,076

1600

1940

170

3000

7090

200 x 10

7,425

1800

2160

180

3000

8400

220 x 10

9,056

2000

2400

200

3000

10370

200 x 10

11,714

2200-3600

2900                    dostupné na objednávku

Vyberte si jazyk webu