O nás

O spoločnosti

Spoločnosť ASKONY export-import, spol. s r.o. vznikla v roku 1994 a počas svojej činnosti sa stala rozhodujúcim dodávateľom zváraných oceľových rúr na slovenskom trhu. Dodáva špirálovo zvárané, pozdĺžne zvárané a bezošvé oceľové rúry od výrobcov v SR, ČR, v Poľsku, atď.

Profil spoločnosti

Pracovníci firmy ASKONY export-import, spol. s r.o.Krompachy Vám zabezpečia bezproblémovú dodávku oceľových zváraných a bezošvých rúr, oceľových oblúkov (kolien), ohybov a ostatných potrubných dielcov a príslušenstva, a to podľa všetkých rozmerových noriem, ako aj izolácie podľa bežne užívaných noriem. Pri každej dodávke sú vykonané nedeštruktívne a deštruktívne skúšky podľa požiadaviek zákazníka.Kvalita dodávaných výrobkov je jednou z najväčších priorít našej spoločnosti, čo dokazuje aj skutočnosť, že sme držiteľmi certifikátu ISO 9001 : 2015 od SGS System Certification. To nás zaväzuje k dodržiavaniu presných pravidiel v oblasti manažérskej kvality, kvality dodávok materiálu, presnej a bezchybnej dokumentácie výrobkov, ich skladovania a expedície. Okrem spomínaných aktivít sa spoločnosť ASKONY export-import, spol. s r.o.Krompachy venuje aj rozvoju cestovného ruchu v regióne, vlastníme relaxačné centrum „Vitálny svet“, ktorý svojimi saunami, perličkovým kúpeľom, tepidáriom a denným barom slúži návštevníkom , ako aj občanom Krompách a okolia.

Politika kvality

Askony export – import,  s. r. o. Krompachy je obchodná spoločnosť, ktorá je v oblasti obchodu s oceľovými bezšvíkovými a zvarovanými rúrami na poprednom mieste v SR a svoje nezastupiteľné miesto má aj v ČR.

 

Naše ciele môžeme dosiahnuť iba prostredníctvom ľudí, a preto využitie potenciálu našich pracovníkov je základným zdrojom, ktorý chceme rozvíjať a venovať maximálnu pozornosť zvyšovaniu odbornej spôsobilosti. Od pracovníkov našej spoločnosti požadujeme a budeme požadovať predovšetkým zodpovedný prístup k práci, efektívnu tímovú spoluprácu a neustále rozširovanie znalostí a schopností. Zamestnanci musia poznať svojich zákazníkov, ich očakávania a požiadavky. Jedine ak všetci zamestnanci odovzdajú to najlepšie,  bude víťaziť naša spoločnosť v konkurenčnom prostredí. A preto je pre nás dôležitá:

 

„Účasť na kontinuálnom procese zlepšovania kvality poskytovaných obchodných služieb tak, aby boli v maximálne možnej miere uspokojované požiadavky a potreby obchodných partnerov na domácom a zahraničnom trhu.“

Ciele

Spoločnosť si chce v konkurenčnom prostredí udržať, upevniť a rozšíriť svoje postavenie na trhoch. Hlavným predpokladom k tomu je vyrovnať sa, resp. prekonať kvalitu služieb konkurencie a pri udržiavaní už existujúcich a získavaní nových trhov ponúkať obchodným partnerom atraktívnu kvalitu služieb. Splniť tento predpoklad znamená udržať kvalitu služieb na vysokej úrovni, neustále ju zlepšovať a pracovať v súlade s potrebami a požiadavkami obchodných partnerov v zmysle nášho hesla:

„Rúry všetkých akostí a rozmerov od ASKONY“

Vyberte si jazyk webu