Rúry oceľové pozdĺžne zvárané

Ponúkame pozdĺžne zvárané oceľové rúry – odporovo zvárané (ERW), vysokofrekvenčne zvárané (HFW) v priemeroch 114,3 až 530 mm ako aj oceľové rúry pozdĺžne zvárané pod tavivom (LSAW) v priemeroch 559 až 2032mm. Podľa požadovaného priemeru sú rúry zvárané jedným až tromi pozdĺžnymi zvarmi. Pre dosiahnutie požadovanej dĺžky sa jednotlivé segmenty spájajú priečnymi zvarmi. 

Rúry sú vyrábané podľa noriem:

  • EN 10217
  • EN 10219
  • EN 10224
  • EN ISO 3183

Vyberte si jazyk webu