Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001 : 2015 od SGS.

ASkony

Oceľové rúry všetkých rozmerov a akostí.

Zameranie

Hlavným cieľom našej spoločnosti je plniť požiadavky a potreby firiem zameraných na:

01

montáž potrubí pre plynovody, vodovody a iné média

02

kovovýrobu a výrobu oceľových konštrukcií

03

pretláčanie oceľových a betónových rúr

04

stavebné činnosti s využitím oceľových a betónových rúr

05

skladovanie a predaj hutného materiálu

Skúsenosti, rýchlosť a kvalita.

Naši zákazníci sa na nás spoliehajú už 30 rokov!

Z nášho skladu expedujeme viac než 450 ton rúr mesačne

Zákazníci si vybrali Askony pretože...

Máme najväčší sklad rúr veľkých priemerov v rámci SR a ČR
Zabezpečujeme kompletný servis dodávok aj s dopravou
Máme viac ako 25 ročné skúsenosti s predajom rúr
Referencie

Realizované dodávky

Rok

Technické údaje

Množstvo

Popis projektu

2010

∅ 508 x 10

600 m

modernizácia železničných tratí ŽSR – západ

2010

∅ 1220 x 14,2

1572 m

konštrukcia štadióna,  Ukrajina

2010

∅ 1016 x 10 a 1016×8

200m

kanalizácia + reklamné pútače, Rumunsko

2010

∅ 1220 x 10

100m

priemyselné montáže, Česko

2010

∅ 508 x 10

200 m

oceľová konštrukcia, Brno

2010

∅ 508 x 10

400 m

vzduchotechnika, Ostrava – Důl Darkov

2011

∅ 508 x 10

1250 m

modernizácia železničných tratí, Nové Mesto n/Váhom

2011

∅ 1016×12,5, 914×12,5

300m

koksárenský plyn, Třinec

2011

∅ 1016 x 10

144m

pretlak, Bulharsko Sofia

2011

∅ 813 x 8

120m

elektráreň, chladiaca voda ,Třinec

2011

∅ 406 x 8

600m

produktovod,  Poľsko

2012

∅ 610 x 8

1440m

horúcovod, Poľsko (Katowice)

2012

∅ 508 x6,3

1800m

modernizácia DB, Nemecko

2012

∅ 813 x 8,8

150m

modernizácia DB, Nemecko

2012

∅ 406 x 7,1

2040 m

rekonštrukcia vodovodu, Rakúsko (Viedeň)

2012

∅ 457 x 12

600 m

prehradenie starého toku rieky, Nemecko ( Koethen)

2012

∅ 1016 x 12,5

165m

vodovod, Česko ( Praha)

2012

DN 800 – ŽB pretlak

200m

prívod vody, Trnava- Križovany

2012

DN 600 – ŽB pretlak

100m

rekonštrukcia cesty Mníšek nad Popradom

2013

∅ 323,9 x 8,0 a 508 x8 8,0

530 m

rekonštrukcia plynovodu, Ostrava ( Ruská ulice )

2013

∅ 508 x 6,3

750 m

rekonštrukcia ŽSR, Beluša – Púchov

2013

∅ 813 x 8,0

350m

priemyselná voda, U. S. Steel Košice, s.r.o.

2014

∅ 530 x 5,6

792m

prívod pitnej vody KAUFLAND

2014

∅ 1016 x 6,3

216m

plávajúca dopravná trasa, doprava štrku – ČR

2014

∅ 914 x 10

144m

INFRA EVAP Mondi Ružomberok

2014

∅ 219×6,3

900m

oprava vysokej pece, U. S. Steel Košice, s.r.o.

2014

∅ 324×10– 1016×12

380m

kanalizácia + ČOV, Liptovská Teplá, Liptovské Sliače

2014

∅ 1200  Železobetón

36m

priemyslová zóna, Bor u Tachova

2014

∅ 813×10 PE+ CE

130m

preložka vodovodného privádzača

D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

2015

∅ 1016×10 PE+CE

252m

vodovod, ÚV Plav, České Budějovice

2015

∅ 1016×6,3

216m

plávajúca dopravná trasa, doprava štrku – ČR

2015

∅ 813×8,0

312m

oprava potrubia od potrubného kanála ČS TV  USS Košice, s.r.o.

2015

∅ 1016×10,0 +CE

60m

vodovod, rekonštrukcia križovatky, Stavba I/68 Haniska

2015

∅ 800  Železobetón

72m

splašková kanalizácia a ČOV, Dívčice

2015

∅ 508 x 8 a 813×10

300m

kanalizácia a ČOV, Dobšiná

2015

∅ 610 x 6,3

252m

priemyselný plyn, Maďarsko

2015

∅ 273 x 6,3

500m

oceľová konštrukcia, Poľsko

2015

∅ 1220 x 10

238m

potrubie pre vodu, Rumunsko

2016

∅ 1016 x 6,3

432m

plávajúca dopravná trasa, doprava štrku – ČR

2016

∅ 1220×8, 1220×10

84m

výmena odsávacej predlohy na bloku B VKB3, U. S. Steel Košice

2016

∅ 1420×10, 1220×10

54m

chladiaci okruh, DUSLO Šaľa

2016

∅ 508 x 8

60m

Terminal shopping center,autobusova stanica Banská Bystrica

2016

∅ 711 x 10

70m

okružná križovatka Panónska-Dolnozemská, Bratislava

2016

∅  406-1219x (6,3-10)

2148m

parovod, Rusko

2016

∅ 920×8, 711×8, 610×8

390m

prieskum spodných vôd, Slavkovský les – ČR

2016

∅ 610, 711, 406

936m

produktovod, Apollo Tyres (Hungary) Kft.

2016

∅ 508 x 10

1500m

piloty, stĺpy do vody, Poľsko

2016

∅ 1016 x 12,5

140m

pretlaky v elektrárni, Krško Slovinsko

2016

∅ 1016 x 14,6

377m

oceľová chránička, rekonštrukcia ŽSR

2016

∅ 323,9 x 8

468m

výmena odsávacej predlohy na bloku B VKB3, U. S. Steel Košice

2016

∅ 530 x 8, 813×8 3LPE

276m

preložka VTL plynovodu, Lozorno – SR

2016

∅ 168,3 x 5 3LPE

228m

preložka  plynovodu, Nova Dubnica – SR

2017

∅ 1020 x 10

760m

rekonštrukcia električkových tratí Košice – SR

2017

Cestné panely

429ks

Lesy SR, expedičný sklad Sp.n.Ves – SR

2017

Železobetón

397m

Správa a údržba ciest, Prešov – SR

2017

∅ 711 x 10  3LPE

672m

prekládka vodovodu D1 Liet.Lúčka-Višňové-Dubná Skala – SR

2017

∅ 300 – ∅ 900

200m

modernizácia  tandemových pecí AMO – ČR

2017

∅ 711 x 7,1, 711 x 8

336m

oprava potrubia oteplenej vody VP Třinecké železárny – ČR

2017

∅ 406 x 9,9

520m

diaľnica D1 Budimír – Bidovce – SR

2017

∅ 530 x 10

200m

výmena potrubia saturačného plynu – ČR

2017

∅ 1020 x 10

156m

oprava, Třinecké Železárny – ČR

2017

∅ 820 x 10

204m

oprava, Třinecké Železárny – ČR

2017

∅ 406 x 5

150m

Vítkovice Heavy Machinery – ČR

2018

∅ 57 x 3,2

15 975m

výmena chladiča Koksovňa U.S. Steel Košice – SR

2018

∅ 530 x 10, 530 x 12

360m

výmena parovodu, A/M Ostrava – ČR

2018

∅ 406, 457, 610,

1016, 1118

3 127m

parovod  – RU

2018

∅ 1422, 1620 x 12,5

103m

privádzač chladiacej vody, Nováky – SR

2018

∅ 323,9 x 8

400m

chráničky D4/R7, Bratislava – SR

2018

∅ 1219 x 10

216m

oprava, Ostrava – ČR

2018

Železobetón D400,600

382m

odstraňovanie povodňovej kalamity, Ždiar – SR

2018

∅ 1016, 813, 508, 324

419m

kanalizácia Valaská – SR

2018

Železobetón – stĺpy

500ks

oplotenie zvernice pre Lesy SR, Skýcov, – SR

2018

∅ 508 x 10

216m

Volkswagen Bratislava  – SR

2019

∅ 508 x 10, 530×8

2 287m

D4/R7 protihlukové bariéry – SR

2019

∅ 1524 x 20, x25

186m

chráničky, plynový prepoj Eustream – SR

2019

∅ 1219 x 10

300m

oprava, Moravia Steel – ČR

2019

∅ 813 x 8

264m

vodovodné rady Unipetrol Litvínov – ČR

2019

∅ 1320 x 8

108m

ohrievač vetra, U.S. Steel Košice – SR

2019

∅ 1200 x 12,5

84m

oprava Koksovňa, U.S. Steel Košice – SR

2019

∅ 57 x 3,2 pozinkované

16 152m

oprava  chladiča Koksovňa, U.S. Steel Košice – SR

2019

∅ 1016 x 10, 1219 x 10

150m

oprava, Třinecké Železárny – ČR

2019

∅ 323,9 x 8, 813 x 10

492m

R2 Kriváň – Lovinobaňa – SR

2019

∅ 355,6 x 5,6, x 7,1

516m

oceľová konštrukcia, Bratislava – SR

2019

Železobetón D1200

52m

diaľničný privádzač Lietavská Lúčka II. etapa – SR

2019

∅ 711 x 10, 1016 x 8

168m

rekonštrukcia VTL plynovodu Budimír-Krásna – SR

2019

∅ 324, 355, 457,

530, 610, 711

912m

oceľová konštrukcia, Praha – ČR

2020

∅ 711 x 8, 1219 x 8

192m

Výmena potrubia plynu, Třínecké Železárny – ČR

2020

∅ 711 x 10, 1016 x 8

240m

rekonštrukcia VTL plynovodu Ličartovce – SR

2020

∅ 1620 x 22

92m

Chráničky pod žel. násyp, Bratislava – SR

2020

∅ 610 x 6, 720 x 6

2 076m

Protihlukové bariéry D4/R7 – SR

2020

∅ 914 x 20, 30, 36

255m

Konštrukcia Trojská lávka Praha – ČR

2020

∅ 508 x 6,3

804m

Plynočistiareň,  Třínecké Železárny – ČR

2020

Železobet. D1200,D800

270m

Technická infraštruktúra, Bernolákovo  – SR

2020

Železobet. D300,D400,

D600, D1000, šachty

2 990m

70 ks

Severný obchvat, Prešov   – SR

2020

∅ 508 – ∅ 1422,

pieskovanie, náter

1 000m

Komínové systémy – GER

2020

∅ 219 x 6,3

945m

Koksovňa ,  US Steel Košice – SR

2020

∅ 3/8“+závity, nátrubky

47 000m

Vysoké pece,  US Steel Košice – SR

2020

∅ 318 x 36

60m

Valce na dopravníky ,  US Steel Košice – SR

2021

∅ 57 x 2,9 pozinkované

57 000m

Chladič TATA STEEL  – NL

2021

Železobet. D300,D400,

D800, šachty

620m

20 ks

Severný obchvat, Prešov   – SR

2021

∅ 508 – ∅ 1422,

pieskovanie, náter

900m

Komínové systémy – GER

2021

∅ 650 x 10

224m

Chladič TATA STEEL  – NL

2021

∅ 3/8“+závity, nátrubky

47 000m

Vysoké pece,  US Steel Košice – SR

2021

∅ 324 x 8 + ohyby

924m,12ks

Energetika,  US Steel Košice – SR

2021

∅ 219 x 6,3

950m

Koksovňa ,  US Steel Košice – SR

2021

∅ 711 x 12,5

456m

Tepláreň Michle – ČR

2021

∅ 610 x 10 izolované

190m

Vodovod Libochovany – ČR

2021

∅ 168, ∅ 355, ∅406

800m

Rekonštrukcia potrubí,  Třínecké Železárny – ČR

2022

∅ 406,4 – ∅ 1422,
pieskovanie, náter

1 380m

Komínové systémy – GER

2022

∅ 57 x 2,9 pozinkované

17 145m

Chladič TATA STEEL – NL

2022

∅ 3/8“+závity, nátrubky

23 500m

Vysoké pece, US Steel Košice – SR

2022

∅ 219, ∅ 324, ∅ 508
+ ohyby

2 200m, 12ks

Energetika, US Steel Košice – SR

2022

∅ 1 219 x 10

264m

Rekonštrukcia potrubí, Třínecké Železárny – ČR

2022

∅ 406,4 x 10

624m

Rekonštrukcia vodovodu Brno – ČR

2023

∅ 508 – ∅ 1422,
pieskovanie, náter

 1 824m

Komínové systémy – GER

2023

∅ 108 x 5

1 260m

US Steel Košice, oprava závod Mechanika – SR

2023

∅ 3/8″+závity, nátrubky

34 400m

Vysoké pece, US Steel Košice – SR

2023

∅ 1016 x 6,3

200m

Dopravné systémy – ČR

2023

∅ 610 x 16

192m

Cestné konštrukcie, Praha 4 – ČR

2023

∅ 1 420 + ∅ 1 220 x 10
izolované

1 233m +
257m

D1 Říkovice-Přerov – ČR

2023

∅ 530 x 8 – použité

1 850m

Dočasné odvodnenie – PL, SR, ČR

Zobraziť viac

Vyberte si jazyk webu