Rúry železobetónové na pretláčanie

 • Železobetónové (pevný potrubný systém s nekonečnou obvodovou tuhosťou)
 • Spájané klinovým tesnením SBR alebo tesnením so zvýšenou odolnosťou z materiálov typu NBR alebo podľa iných požiadaviek zákazníka
 • Priemery od DN 500 mm do DN 3600 mm
 • V súlade s PN-EN 1916, technickým osvedčením alebo národným technickým posúdením, v závislosti od priemeru a použitia
 • Stupeň mrazuvzdornosti vo vode F150
 • Stupeň mrazuvzdornosti v roztoku NaCl F50
 • Stupeň vodotesnosti betónu W12
 • Trieda pevnosti betónu min. C40/50 (napr. C70/85; C90/105)
 • Expozičná trieda betónu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (alebo vyššie v závislosti od objednávky)
 • Oceľová manžeta, ktorou je hrdlo na potrubie, je štandardne vyrobená z bežnej antikoróznej ocele (v prípade použitia potrubia pre médiá so zvýšenou chemickou agresivitou je možné použiť Corten, V2A, V4A, pozinkované alebo iné oceľové objímky )
 • Drevený krúžok ovplyvňujúci hodnoty zdvíhacích síl, určený na vyrovnávanie koncentrácií napätia
 • Možnosť dodatočnej ochrany vnútra potrubia PEHD výstelkou za účelom zvýšenia odolnosti proti chemickým vplyvom

Podmienky používania:

 • Statické a pevnostné výpočty vykonané v súlade s normou ATV A161, vrátane ATV 121
 • Komunikačné zaťaženie SLW60
 • Typy pôdy: G1-G4
 • Hĺbka do 10 metrov pod úrovňou terénu (pod deklarovanú hĺbku kolektora je možné umiestniť pretlakové rúry po vykonaní potrebných statických a pevnostných výpočtov)
 • Možnosť rozšírenia pretlakových sekcií pomocou medzistaníc podľa individuálnej požiadavky zákazníka

Použitie:

 • kanalizačné siete na odvádzanie splaškových, dažďových a povrchových vôd
 • odvodnenie komunikácií, komunikačných trás, podzemných stavebných prvkov
 • cestné potrubné priepusty v komunikačnej technike
 • prechody zvierat

Rozmer vnútorný
DN=d1
mm

Rozmer vonkajší
da max
mm

Hrúbka steny
t
mm

Dĺžka rúry
L
mm

Hmotnosť rúry
G
kg/ks

Rozmer manžety
t1
mm

Maximálna pretláčacia sila
podľa EN 1916
MN

500

660

80

1990

730

180 x 6

1,078

600

766

82,5

1990

880

180 x 6

1,269

800

966

82,5

1990

1140

180 x 6

1,651

1000

1280

140

3000

3760

200 x 8

3,573

1200

1490

145

3000

4600

200 x 8

4,479

1400

1720

160

3000

5880

200 x 8

6,076

1600

1940

170

3000

7090

200 x 10

7,425

1800

2160

180

3000

8400

220 x 10

9,056

2000

2400

200

3000

10370

200 x 10

11,714

2200-3600

2900                    dostupné na objednávku

Vyberte si jazyk webu