Rúry betónové a železobetónové

  • Betónové rúry  sú vyrábané odlievaním v oceľových formách a následným  zvibrovaním. V hrdlách rúr je integrované tesnenie.
  • Rúry sú vyrábané v rozmeroch DN 300 – DN 2200mm. Betónové rúry sú vyrábané v triede C v dimenzii DN 300 – DN 800mm. Železobetónové rúry sú vyrábané v triede A v dimenzii DN 300 – DN 2200mm. Po dohode je možná výroba rúr v triede S v prípade, že je požadovaná vyššia pevnosť rúr na tlak. Podrobne všetky informácie o rúrach sú uvedené v tabuľke.
  • Rúry sa používajú na vytvorenie kanalizačných sietí, pre odvod odpadových, splaškových i dažďových vôd. Rúry je možné použiť tiež na odvodnenie ciest, ako chráničky a dajú sa použiť na vytvorenie prechodov pre zver popod frekventované cesty. Štandardná pevnosť betónu je  min. C40/50. V prípade požiadavky je možná výroba z betónu vyššej pevnosti. Dĺžky rúr sú 2500 mm alebo  3000 mm, ako je uvedené v tabuľke.

V ponuke sú taktiež:

  • elementy kratších dĺžok ukončené hrdlom
  • alebo bez hrdla pre dosiahnutie požadovanej dĺžky.
 

Prípustné zaťaženie rúry (kN/mb)

betón

železobetón

trieda betónu

rozmer vnútorný
D (mm)

hrúbka steny
S (mm)

dĺžka rúry
L (mm)

hmotnosť rúry
(kg)

Trieda
C

Trieda
A

Trieda
S

C40/50

300

70

2500

550

45

50

60

C40/50

400

70

2500

700

60

60

75

C40/50

500

75

2500

930

60

75

90

C40/50

600

80

2500

1190

70

100

120

C40/50

800

90-95

2500

1900

80

120

150

C40/50

1000

120

2500

2990

 

150

175

C40/50

1200

135

2500

4125

 

180

200

C40/50

1400

160

3000

5880

 

210

 

C40/50

1500

160

3000

6255

 

225

 

C40/50

1600

170

3000

7085

 

240

 

C40/50

1800

180

3000

8395

 

270

 

C40/50

2000

200

3000

10365

 

300

 

C40/50

2200

220

2500

10000

 

330

 
  • Rúry veľkých priemerov, t. j. od  DN 1400 do 2200 sú priame rúry s integrovaným hrdlom a samostatným tesnením.
  • Rúry triedy S sa vyrábajú na individuálne požiadavky.
  • V ponuke sú aj rúry s vajcovým profilom.

Vyberte si jazyk webu