Veľkorozmerové elementy

Stiahnúť produktový list – PDF

Špeciálne konštrukcie na mieru, podľa príslušnej projektovej dokumentácie obdlžnikového alebo polygónového tvaru. Hlavné využitie ako vodomerné šachty, spojovacie komory a hydrotechnické stavby. Spojovacie komory sa používajú hlavne pri zmene smeru potrubia, alebo pri prechode rôznych priemerov potrubia. Dno môže byť betónové, alebo obložené keramickou obmurovkou. Ďalej sa tieto konštrukcie využívajú ako zberné nádrže, septiky, žumpy, základové pätky a iné elementy potrebné pri výstavbe do hmotnosti 65 ton. Elementy sú staticky posudzované v zmysle normy DIN 1045. Na výrobu je použitý kvalitný betón triedy C35/45 (B45). Výhodou prefabrikovaných dielov je predovšetkým zjednodušenie prác na stavenisku a predovšetkým urýchlenie výstavby a tiež zníženie nákladov.