Betónové šachty

Stiahnúť produktový list – PDF

Ekonomickou alternatívou konvenčnej železobetónovej monolitickej šachty je použitie prefabrikátov na zhotovenie šácht. Vďaka tomu nie sú potrebné drahé zemné práce a udržiavanie primeranej úrovne spodnej vody. Oceľové kruhové debnenie sa osadzuje rovnomerným vyberaním zeminy z vnútra, čím sa následne samo usadzuje vplyvom vlastnej tiaže. Priemer debnenia je závislý od potreby výstavby. Konštrukcia šachty pozostáva zo spodného dielu s dnom, z prechodových skruží a z vrchnej krycej dosky s otvorom na poklop. Metódu s použitím oceľového debnenia je možné použiť do hĺbky 10,0m. Skruže sú vyrábané z betónu C35/45. V tabuľke sú uvedené základné parametre betónových skruží.

Ponúkame

rozmer vnútorný
mm
rozmer vonkajší
mm
hrúbka steny
mm
výška skruže
mm
hmotnosť skruže
t/m
objem skruže
m3/m
3200 3700 250 3000 6,77 2,71
2500 2740 120 2850 2,47 0,99
2000 2400 200 2850 2,80 1,38
2000 2240 120 2850 1,96 0,80