Coating services

This Page is under construction.

Vonkajšia izolácia polyetylénová 3LPE


Podľa DIN 30670 N – n

  • normálna izolácia

Podľa DIN 30670 N – v

  • zosilnená izolácia

Použitie

  • doprava pitnej, odpadovej, úžitkovej vody a plynu

Vonkajšia izolácia asfaltová


Podľa ČSN 42 0022.2

  • normálna izolácia so sklenenou rohožou

Podľa ČSN 42 0022.5

  • zosilnená izolácia so sklenenou rohožou

Použitie

  • doprava pitnej, odpadovej, úžitkovej vody a plynu

Vonkajšia izolácia PVC páskou


Podľa DIN 30672

  • špecialna izolácia

Použitie

  • doprava pitnej, odpadovej, úžitkovej vody a plynu

Vnútorná izolácia cementovou maltou


Podľa DIN 2614

  • vnútorná izolácia cementovou maltou

Použitie

  • doprava pitnej, odpadovej aj úžitkovej vody

Zdravotná nezávadnosť pri dodávkach pitnej vody, potvrdená rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – Hlavným hygienikom Slovenskej republiky

Metalizácia


Žiarové pokovovanie – metalizácia

Triskanie a prevádzanie náterov


Triskanie kremičitým pieskom.

Základný náter základnou farbou.

Vrchný náter emailom.